Nacionalni restoran „KUŽINA” Podgorica

Adresa: Trg Božane Vučinić 1, Podgorica
Telefon: +382 69 100 300
Broj posjeta: 856
Restoran

Opis