„MONTEORGANICA“ Podgorica

Adresa: Vasa Raičkovića 18, Podgorica
Broj posjeta: 429
Kontrola.

Opis