„MONTENEGRO PUB” Podgorica

Adresa: Njegoševa 58, Podgorica
Broj posjeta: 530
Prijatan dnevni ambijent,
večernje zabave uz alternativnu muziku..

Opis