„MINICOM TRADE“ Podgorica – legalizacja

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 228 082,
+382 69 331 301
Fax: +382 20 228 081
Broj posjeta: 348
Legalizacija,
Projektovanje,
Građevinski radovi itd.

Opis

Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

– Građevinski radovi

– Projektovanje

– Revizija tehničke dokumentacije itd.