„MIANJA” Cetinje

Adresa: Humci 29, Cetinje
Telefon: +382 41 238 232
Broj posjeta: 640
Proizvodnja mesnih prerađevina

Opis