„METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET” Podgorica

Adresa: Cetinjski put bb, Podgorica
Telefon: +382 20 245 406
Email: mtf@ac.me
Broj posjeta: 373
Fakultet

Opis