„MARINA BAR” AD Bar

Adresa: Obala 13 jula bb, Bar
Telefon: +382 30 315 166
Broj posjeta: 201
Servisni hangar, benzinska stanica,
održavanje brodova..

Opis