„LUKOIL” – Tološi, Podgorica

Adresa: Bul. Mihaila Lalića bb, Podgorica
Telefon: +382 67 639 291
Broj posjeta: 397
Benzinska stanica

Opis