„LUKA KOTOR” AD Kotor

Adresa: Park Slobode 1, Kotor
Telefon: +382 32 325 573
Broj posjeta: 331
Međunarodni pomorski saobraćaj..

Opis