„LISINA” d.o.o. Nikšić

Adresa: Podgorički put bb, Nikšić
Telefon: +382 40 213 413
Broj posjeta: 2019
Krovni i fasadni limovi,
drvene konstrukcije..

Opis