LIPA Cetinje

Adresa: Balšića Pazar 1, Podgorica
Telefon: +382 41 232 250
Email: lipa@t-com.me
Broj posjeta: 518
Građevinski radovi

Opis