„LIM” d.o.o. Bijelo Polje

Adresa: III Sandžačke 60, Bijelo Polje
Telefon: +382 50 487 045
Broj posjeta: 324
Šumsko industrijski kombinat..

Opis