„LEGEND” d.o.o. (Delta City) Podgorica

Adresa: Cetinjski put bb, Podgorica
Telefon: +382 20 290 007
Broj posjeta: 382
Butik garderobe

Opis