„L’ARS” Podgorica

Adresa: Iva Andrića 2, Podgorica
Telefon: +382 20 269 069
Email: lars@t-com.me
Broj posjeta: 399
Prerada i konzerviranje voća i
povrća

Opis