„KOPRIVICA“ Podgorica

Adresa: Janka Đonovica 50, Podgorica
Telefon: +382 20 640 006
Broj posjeta: 353
Preduzeće za utovar, istovar i prevoz robe i tereta

Opis