„A-KOP” Podgorica

Adresa: 27. marta bb, Podgorica
Telefon: +382 67 277 180
Broj posjeta: 787
Visokogradnja, niskogradnja,
geodezija

Opis