„KONTESA-LK” d.o.o. Tivat

Adresa: Palih Boraca 5, Tivat
Telefon: +382 32 540 309
Broj posjeta: 362
Agencija za nekretnine.

Opis