Klinika za psihijatriju KBC Podgorica

Adresa: Džona Džeksona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 225 842
Broj posjeta: 1106
Psihijatrija

Opis