„KIPS” – Građevinski centar, Podgorica

Adresa: Petra Dedića 2, Podgorica
Telefon: +382 20 650 755
Broj posjeta: 450
Alati, boje i lakovi,
sanitarije..

Opis