„KIPS” – Građevinski centar, Berane

Adresa: Rudeš bb, Berane
Telefon: +382 51 232 323
Broj posjeta: 1266
Građevinski materijali,
alati, boje i lakovi..

Opis