„KIPS” – Građevinski centar, Bar

Adresa: Čeluga bb, Bar
Telefon: +382 30 341 940
Broj posjeta: 1019
Sanitarije, građevinski materijali,
alati, boje i lakovi..

Opis