KIC „BUDO TOMOVIĆ” Podgorica

Adresa: Vaka Đurovića 12, Podgorica
Telefon: +382 20 664 237
Broj posjeta: 357
Pozorište

Opis