Kartonaža „M&V” Cetinje

Adresa: Negoševa 5, Cetinje
Telefon: +382 41 233 488
Broj posjeta: 387
Proizvodnja talasastog papira i
kartona i ambalaže od papira i kartona

Opis