„KAP” AD Podgorica

Adresa: Dajbabe bb, Podgorica
Telefon: +382 20 644 234
Broj posjeta: 2640
Kombinat aluminijuma Podgorica

Opis