KAKARICKA GORA Podgorica

Adresa: Kakaricka Gora bb, Podgorica
Telefon: +382 20 611 847
Broj posjeta: 335
Centar za rehabilitaciju zavisnika

Opis