„SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA” Podgorica

Adresa: Bul. Džordža Vašingtona bb, Podgorica
Telefon: +382 20 269 407
Email: svl@t-com.me
Broj posjeta: 515
Veterinarska laboratorija

Opis