JPU „SUNCOKRILI” Podgorica

Adresa: Jovana Cvijića bb, Podgorica
Telefon: +382 20 21 85 22
Broj posjeta: 254
Javna predškolska ustanova- vrtić

Opis