JPU „PČELICA” Podgorica

Adresa: Nikca od Rovina 1, Podgorica
Telefon: +382 20 23 73 55
Broj posjeta: 199
Javna predškolska ustanova- vrtić

Opis