JPU „OSMIJEH” Podgorica

Adresa: Stanka Dragojevića 24, Podgorica
Telefon: +382 20 66 51 18
Broj posjeta: 290
Javna predškolska ustanova- vrtić

Opis