JPU „ĐINA VRBICA” Podgorica

Posetite nas na Facebook

Adresa: 8. marta 76, Podgorica
Telefon: +382 20 662 085,
+382 20 662 084
Broj posjeta: 311
Javna predškolska ustanova "Đina Vrbica"

Opis

Ustanova je prešla dug put do onoga što je ,,Đina Vrbica“ danas, velika Ustanova koja u svom sastavu ima :

– 10 vaspitnih jedinica na teritoriji cijelog grada

– 2 centralne kuhinje

– djece 2850 uključene u različite oblike rada, uzrasta od 1-7 godina