JPU „BUBAMARA” Podgorica

Adresa: Hercegovačka 84, Podgorca
Telefon: +382 20 23 08 86
Broj posjeta: 289
Javna predškolska ustanova- vrtić

Opis