JP „VODOVOD” Nikšić

Adresa: Hercegovački put 4, Nikšić
Telefon: +382 040 232 210
Broj posjeta: 682
Javno komunalno preduzeće

Opis