JP „VODOVOD I KANALIZACIJA” Budva

Adresa: Trg Sunca 1, Budva
Telefon: +382 33 403 304
Broj posjeta: 7349
Javno preduzeće

Opis