JP „VODOVOD I KANALIZACIJA” Berane

Adresa: IV Crnogorske brigade 13, Berane
Telefon: +382 51 236 674
Broj posjeta: 2342
Javno komunalno preduzeće

Opis