JP vodovod „BISTRICA” Bijelo Polje

Adresa: Muha Dizdarevića 8, Bijelo Polje
Telefon: +382 50 432 120
Broj posjeta: 712
Javno komunalno preduzeće

Opis