JP „ČISTOĆA” Herceg Novi

Adresa: Prve bokeške brigade bb, Herceg Novi
Telefon: +382 31 345 755
Broj posjeta: 423
Javno komunalno preduzeće

Opis