„JKP KOTOR” Kotor

Adresa: Škaljari bb, Kotor
Telefon: +382 32 325 677
Broj posjeta: 750
Javno komunalno preduzeće

Opis