„INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU„ Nikšić

Adresa: Vuka Karadžica bb, Nikšić
Telefon: +382 40 203 240
Email: kom@icm.co.me
Broj posjeta: 835
Iztraživački rad i tehnološki razvoj za
naučne nastavne potrebe..

Opis