„IMPERIJAL” Podgorica

Adresa: Bul. Pera Ćetkovića 149, Podgorica
Telefon: +382 20 657 390
Broj posjeta: 516
Keramika, sanitarije

Opis