„IMLEK BOKA” d.o.o. Kotor

Adresa: Zelenika bb, Kotor
Telefon: +382 31 678 346
Broj posjeta: 2369
Proizvodnja i promet mlijeka

Opis