Hotel „VIZANTIJA” Tivat

Adresa: Kaluđerovina bb, Tivat
Telefon: +382 32 680 015
Broj posjeta: 348
Prijatan ambijent, kvalitetna
hrana i pica..

Opis