Hotel „MEDITERAN” Ulcinj

Adresa: Mujo Ulqinaku bb, Ulcinj
Telefon: +382 30 403 124
Broj posjeta: 271
Komforan ambijent, domaća i
internacionalna kuhinja..

Opis