Hotel „MARIJA” Kotor

Adresa: Stari grad 449, Kotor
Telefon: +382 32 325 062
Broj posjeta: 266
Komforan ambijent, crnogorski i internacionalni
specijaliteti..

Opis