Hotel „EVROPA” Podgorica

Adresa: Orahovačka 16, Podgorica
Telefon: +382 20 623 444
Broj posjeta: 376
Internacionalni specijaliteti, ljetnja bašta...

Opis