Hotel „DULOVIĆ” Mojkovac

Adresa: Trg Ljubomira Bakoča bb, Mojkovac
Telefon: +382 50 472 615
Broj posjeta: 362
Gradski hotel, udoban smještaj
i kvalitetna hrana

Opis