Hotel „BIJELA RADA” Bijelo Polje

Adresa: Slobobde 9, Bijelo Polje
Telefon: +382 68 866 453
Broj posjeta: 298
Prijatan ambijent,
kvalitetna hrana

Opis