„HL CLUB” Podgorica

Adresa: Njegoševa bb, Podgorica
Telefon: +382 20 664 042
Broj posjeta: 441
Wellnes i spa centar, u skolpu objekta se nalazi i
nalazi kuglana i restoran..

Opis