„HIGIJENA” AD Podgorica

Adresa: Vaka Đurovića 112, Podgorica
Telefon: +382 20 272 405
Broj posjeta: 512
Hemijsko dezinfekcione usluge

Opis