„HEMOMONT” d.o.o. Podgorica

Adresa: 8. marta 55 a, Podgorica
Telefon: +382 20 662 306
Broj posjeta: 4334
Fabrika farmaceutskih proizvoda..

Opis