Hemijska čistiona „HIGIJA” Nikšić

Adresa: Peta Proleterska 4A, Nikšić
Telefon: +382 83 241 869
Broj posjeta: 692
Hemijsko dezinfekcione usluge..

Opis